Rocznik ADHIBENDA

ADHIBENDA Rocznik Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze – tom III

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejne wydanie „Adhibendy. Rocznika Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze”. Pierwszy dział otwiera artykuł Grzegorza Bosego „Dom Gościnny Jezuitów w Klenicy”. Jet to próba opisania losów XVII-wiecznej fundacji otyńskich zakonników na tle dziejów Klenicy. Tadeusz Dzwonkowski przedstawia historię obecnej siedziby Kurii Biskupiej w Zielonej Górze mieszczącej się na Placu Powstańców Wielkopolskich. Krzysztof Garbacz podaje przykłady małej architektury sakralnej z województwa lubuskiego na przykładach zabytkowych figur.W drugim dziale Przykościelne epitafia z XVIII w. w Sulechowie przedstawia ks. Robert Kufel a Weronika Zegzuła opisuje sakralne i zabytkowe obiekty w parafii Niegosławice w powiecie żagańskim. Tom trzeci „Adhibendy” zamknęła recenzja publikacji Jana Baranieckiego, Marka Górniaka i Łukasza Horbatowskiego: Osadnicy i ich następcy. Relacje i wspomnienia mieszkańców gminy Kotla. ADHIBENDA Rocznik Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze dostępna jest w księgarniach na terenie województwa lubuskiego.                                                         POBIERZ TOM III ROCZNIK Adhibenda

 

Rocznik Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze – tom II

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejne wydanie „Adhibendy. Rocznika Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze”.Pierwszy dział rozpoczął tekst Marka Budniaka o lubuskich Żołnierzach Niezłomnych skazanych na śmierć w latach 1945-1955. Jarosław Juszczak opracował spis ludności parafii Ostrowite Prymasowskie, a bp Jan Kopiec przedstawił powołania kapłańskie z Zielonej Góry w latach 1650-1810. Ks. prof. Zdzisław Lec poświęcił się tematowi mądrości prawniczej jezuitów świdnickich w XVI-XVIII wieku. Rozpoznaniem archeologicznym obiektów sakralnych na terenie województwa lubuskiego zajął się Jarosław Lewczuk. Ks. Rafał Mocny napisał o sytuacji Kościoła katolickiego w Głogowie w latach 1933-1945, ze szczególnym uwzględnieniem okresu wojny i okupacji, natomiast Barbara Ratajewska zajęła się odtworzeniem polskiej administracji we Wschowie w 1945 roku.W drugim dziale Wolfgang J. Brylla przedstawił cenne dokumenty do badań nad dziejami polskiego organomistrzostwa. Tematem grobów żołnierskich zajął się ks. Robert Kufel, który poświęcił dwa teksty pochówkom z czasów pierwszej i drugiej wojny światowej na katolickim cmentarzu we Wschowie. Ojciec prof. Roland Prejs OFMCap ukazał sylwetki duchownych Prałatury Pilskiej, którzy po wojnie pracowali na terenie administracji apostolskiej w Gorzowie Wlkp.W trzecim dziale Bogusław Mykietów opowiedział o powstaniu archiwum rodzinnego i o własnych doświadczeniach przy tworzeniu drzewa genealogicznego. Następnie Kazimiera Urbańska przedstawiła świadectwo ratowania Żydów przez jej rodziców w miejscowości Szydłowszczyzna, powiat Prużana, województwo brzeskie, w czasie drugiej wojny światowej.Na przedostatni dział złożyły się cztery sprawozdania z: obchodów 700-lecia zielonogórskiej kaplicy pw. Narodzenia NMP, działalności Archiwum Diecezjalnego, Archiwum Instytutu Biskupa Wilhelma Pluty i Podkomisji Bibliotek i Archiwów Kościelnych za 2014 rok.Tom drugi „Adhibendy” zamknęła recenzja publikacji Antoniego Boka W naszej małej Ojczyźnie. Gmina Grębocice. Podręcznik edukacji regionalnej na Wzgórzach Dalkowskich (Grębocice 2014).Książka dostępna jest w księgarniach na terenie województwa lubuskiego.
                                                                   POBIERZ TOM II ROCZNIK Adhibenda

 

Rocznik Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze – tom I

Z ogromną przyjemnością i radośc ią mamy zaszczyt zaprezentować Szanownym Czytelnikom pierwszy tom „Adhibendy. Rocznika Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze”.
W zamyśle autorskim ma on zainicjować serię, która w przyszłości systematycznie będzie ukazywać się na rynku wydawniczym.
Wyraz adhibenda pochodzi z języka łacińskiego od czasownika adhibere: używać, przyciągać, stosować, dodawać, zajmować się czymś. W terminologii archiwalnej acta adhibenda to akta należące do sprawy. Łacińska nazwa naszego Rocznika wskazuje na jego cel i zadanie. Zamiarem Rocznika jest skromny wkład autorów w dotychczasowy dorobek naukowy w dziedzinie archiwistyki. „Adhibenda” przeznaczona jest dla wszystkich, a szczególnie dla tych, którzy interesują się archiwistyką i archiwaliami oraz historią Kościoła, sztuki i regionu.

ks. dr hab. Robert Romuald Kufel – Dyrektor

POBIERZ TOM I ROCZNIK Adhibenda